piątek, 31 stycznia 2014

Bądź realnym optymistą

„Motywacja jest siłą napędową człowieka. Decyduje o tym, co robisz, do czego dążysz. Warunkuje Twoje działania, każdego dnia.”

„Według tradycji buddyjskiej – źródeł cierpienia człowieka upatrywać możemy w czterech rodzajach sytuacji: gdy nie dostajemy tego, czego  pragniemy, gdy tracimy to, do czego jesteśmy przywiązani, gdy dostajemy to, czego nie chcemy i gdy przywiązujemy się do tego, co nam nie służy.”

„(…)życie zawsze postawi przed Tobą wymagania.”

„(…) jak czuje się dusza, decyduje kondycja ciała. Duch nie może być ochoczy, kiedy ciało mdłe.”

„Pozytywne myślenie to  "zapał do życia", aktywne branie problemów w swoje ręce, realizowanie marzeń, odważne próbowanie nowych rozwiązań, wiara w swoje możliwości(…)”

„Człowiek dojrzały to nie ten, który widzi siebie w sposób pozytywny lecz ten, który patrzy na siebie w sposób prawdziwy, czyli realistyczny, a przez to także zróżnicowany. Taki człowiek wymaga od siebie znacznie więcej niż tylko "pozytywnego" myślenia. Wymaga od siebie pozytywnego postępowania.”

„(…) prawdziwe i trwałe szczęście może przynieść człowiekowi jedynie świat pozytywnych działań oraz dojrzałych więzi.”


                                               „Jak uporządkować swoje życie. Darmowy poradnik w formie kursu”czwartek, 30 stycznia 2014

Człowiek jest mocny

Aż niewiarygodne,że człowiek może znieść tyle okrucieństwa .
Zwierzęca strona natury ludzkiej już tak bardzo nie dziwi.
Pytanie - kim jest człowiek ? - pozostaje otwarte.


wtorek, 28 stycznia 2014

Człowiek psychicznie zdrowy

"Zdrowie psychiczne jest ściśle związane z rozsądną samodyscypliną."
"Człowiek zdrowy psychicznie wie, co czuje i potrafi swe uczucia wyrażać."
 "Człowiek psychicznie zdrowy wie, kim jest, czego chce i w jakim kierunku zmierza."  
" Bardzo go obchodzi własne życie."
 "(…)każdy w końcu ponosi odpo­wiedzialność za to, kim się staje i jak urządza sobie życie."            
"(…)spójność własnego postępowa­nia z zamierzeniami (…) pozwala łatwiej osiągnąć poczucie sensu (…)"
 "Po­czucia wartości  nie sposób zbudować bez udziału innych ludzi."
 "Czło­wiek musi uzyskiwać od innych w codziennym życiu potwierdzenie swych umiejętności i zalet.Musi odczuć sympatię i życzliwość otoczenia oraz usłyszeć od nich jak najwięcej pozytywnych informacji na swój temat."


poniedziałek, 27 stycznia 2014

Poradnik pozytywnego myślenia

Książka ma moc magiczną.
Nasza wyobraźnia podąża za słowem w nieograniczonym wymiarze.
Film jest wizją konkretnego człowieka.
Ma określone ramy i nie pozwala odbiorcy na swobodę ,na fantazjowanie.
Już dawno nie oglądałam tak  różnej od pierwowzoru produkcji.
W tym przypadku książka jest tylko inspiracją.

poniedziałek, 20 stycznia 2014