wtorek, 28 stycznia 2014

Człowiek psychicznie zdrowy

"Zdrowie psychiczne jest ściśle związane z rozsądną samodyscypliną."
"Człowiek zdrowy psychicznie wie, co czuje i potrafi swe uczucia wyrażać."
 "Człowiek psychicznie zdrowy wie, kim jest, czego chce i w jakim kierunku zmierza."  
" Bardzo go obchodzi własne życie."
 "(…)każdy w końcu ponosi odpo­wiedzialność za to, kim się staje i jak urządza sobie życie."            
"(…)spójność własnego postępowa­nia z zamierzeniami (…) pozwala łatwiej osiągnąć poczucie sensu (…)"
 "Po­czucia wartości  nie sposób zbudować bez udziału innych ludzi."
 "Czło­wiek musi uzyskiwać od innych w codziennym życiu potwierdzenie swych umiejętności i zalet.Musi odczuć sympatię i życzliwość otoczenia oraz usłyszeć od nich jak najwięcej pozytywnych informacji na swój temat."


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz